Butil Acetat - kupovina online

Butil acetat
Nema na stanju Moguća isporuka
Šifra proizvoda
BA

Butil acetat

Butil acetat je organski rastvarač koji je našao primenu u mnogim granama industrije.

Hemijski naziv: Butil etanoat

Izgled: Bezbojna zapaljiva tečnost

Miris: Sladak

Gustina: 0,882 kg/m3

Koristi se kao rastvarač u proizvodnji lakova i boja, kožarskoj industriji, proizvodnji lepkova i kozmetike.

Pri rukovanju ne jesti,piti ili pušiti. Ne udisati paru. Brinuti o ličnoj higijeni. Spečiti dodir sa kožom, očima i odećom.

Vreme skladištenja je neograničeno.

Preporučeni proizvodi