Etil acetat

Etil acetat
Nema na stanju Moguća isporuka
Šifra proizvoda
EA

Etil acetat

Organski rastvarač koji je našao primenu u mnogim granama industrije.

Hemijski naziv
Etil etanoat
Izgled
Bezbojna tečnost
Miris
Sladunjav
Gustina
0,902 kg/m3

Koristi se kao rastvarač (skidač laka za nokte) u kozmetici, proizvodnji boja i lakova, industriji ulja i maziva.

Pri rukovanju ne jesti,piti ili pušiti. Ne udisati paru. Brinuti o ličnoj higijeni. Spečiti dodir sa kožom, očima i odećom.

Vreme skladištenja je neograničeno.

Preporučeni proizvodi