Mono etilen glikol

Mono etilen glikol
Nema na stanju Lično preuzimanje
Šifra proizvoda
MEG

Mono etilen glikol

Etilen glikol (monoetilen glikol, MEG) je organsko jedinjenje koje ima dve glavne namene, kao antifriz i kao sirovina u proizvodnji poliestara kao što je polietilen tereftalat (PET) koji se koristi u proizvodnji plastičnih flaša. Veoma je korisna industrijska hemikalija zbog niste tačke mržnjenja i visoke tačke ključanja.

Etilen glikol je viskozna tečnost, bez boje, mirisa i slatkog je ukusa.

C2H6O2

IUPAC naziv: Etan-1,2-diol

Drugi nazivi: 1,2-Etandiol, Glikol, Etilen alcohol, Monoetilen glikol

Molekulska masa: 62,07 g/mol

Gustina: 1,1132 g/cm3

Tačka topljenja: −129 °C

Tačka ključanja: 1 973 °C

Rastvorljivost sa vodom: Meša se sa vodom u svim proporcijama

Viskozitet: 1,61 • 10−2 Ns/m2

 

CAS broj: 107-21-1

EC broj: 203-473-3

MDL broj: MFCD00002885

Etilen glikol (monoetilen glikol, MEG) je organsko jedinjenje koje ima dve glavne namene, kao antifriz i kao sirovina u proizvodnji poliestara kao što je polietilen tereftalat (PET) koji se koristi u proizvodnji plastičnih flaša. Veoma je korisna industrijska hemikalija zbog niste tačke mržnjenja i visoke tačke ključanja.

Etilen glikol je hemiklija koja ima mnogobrojne komercijalne i industrijske primene. Između ostalog koristi se kao antifiz i rashladna tečnost. Etilen glikol sprečava smrzavanje motora u motornim vozilima tokom zime i deluje kao rashladna tečnost, sprečava pregrevanje tokom leta. Njegova uloga je da apsorbuje toplotu iz motora. Koristi se i za pravljenje tečnosti za šoferšajbne.

Koristi se za sprečavanje pregrevanje računara koji imaju tečni sistem za hlađenje, kao i za vodene rashladne sisteme koji se koriste napolju. Generalno za sve sisteme koji moraju da hlade ispod temperature smrzavanje vode.

U geotermalnim sistemima za grejanje/hlađenje, etilen glikol je tečnost koja transportuje toplotu kroz geotermalnu toplotnu pumpu.

Mešavina etilen glikola i vode obezbeđuje dodatne prednosti rashladnim rastvorima i antifrizu, što sprečava koroziju, a takođe sprečava razvoj mikroorganizama. Mešavina 60% etilen glikola i 40% vode mrzne na −45 °C.

U industriji plastike, etilen glikol je važan prekursor za poliestarska vlakna i smole.

 

R22 (H302) – Štetno ako se proguta

H373 – Može da izazove oštećenje organa usled produženog i učestalog izlaganja

R36 – Iritantno za oči

S26 – Ukoliko sadržaj dođe u kontakta sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć

S36 – Obući odgovarajuće zaštitno odelo

S37 – Potrebno je imati zaštitne rukavice

S39 – Potrebna je zaštita lica i očiju

S45 – U slučaju nesreće ili ukoliko osetite da vam nije dobro potražite odmah lekarsku pomoć (pokazati etiketu ako je to moguće)

P260 – Ne udisati prašinu/maglu/gas/isparenja/sprej

P264 – Dobro oprati ruke i sve delove tela koji su došli u kontak nakon upotebe hemikalije

P270 – Ne jesti, ne piti, ne pušiti tokom korišćenja hemikalije

P501 – Propisno ukloniti hemikaliju i bocu nakon korišćenja

 

Znaci i simptomi izloženosti etilen glikolu

Rani simptom je sličan opijenosti alkoholom, a praćen je mučnimama, povraćanjem, bolom u stomaku, slabošću, podrhtavanjem, otežanim disanjem, kardiovaskularnim smetnjama, plućnim edemom. Konzumiranje alkohola može da pojača toksični efekat etilen glikola.

Skladištenje

Skladišti se na sobnoj temperaturi.

Boca sa etilen glikolom mora da bude dobro zatvorena i smeštena u provtrenom prostoru, udaljena od jakih kiselina, jakih oksidujućih agenasa, aldehida i aluminijuma.

Hemikalija je stabilna ukoliko se skladišti prema upustvu.

Rukovanje

Potrebno je nositi mantil predviđen za rad u laboratoriji, hemijske rukavice i zaštitne naočare za rad u laboratoriji, da bi se zaštitile oči i koža.

Preporučeni proizvodi