Mono Etilen-Glikol

Mono Etilen-Glikol
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
MEG

Mono Etilen-Glikol

Cena od 320,00 din. 266,67 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Mono Etilen-Glikol (MEG, etilen glikol) je organsko jedinjenje čija je najvažnija primena kao tečnost za antifrize. Od jednog litra MEG-a može se dobiti 2,5 litra antifriza aktivnog do temperature od -40°C.

MEG nudimo u plastičnim pakovanjima različitih zapremina.

Etilen glikol je viskozna tečnost, bez boje, mirisa i slatkog je ukusa.

Hemijska formula: C2H6O2

IUPAC naziv: Etan-1,2-diol

Drugi nazivi: 1,2-Etandiol, Glikol, Etilen alcohol, Monoetilen glikol

Molekulska masa: 62,07 g/mol

Gustina: 1,1132 g/cm3

Tačka topljenja: −129 °C

Tačka ključanja: 973 °C

Rastvorljivost sa vodom: Meša se sa vodom u svim proporcijama

Viskozitet: 1,61 • 10−2 Ns/m2

CAS broj: 107-21-1

EC broj: 203-473-3

MDL broj: MFCD00002885

 

Mono Etilen-Glikol (MEG, etilen glikol) je organsko jedinjenje čija je najvažnija primena kao tečnost za antifrize. Od jednog litra MEG-a može se dobiti 2,5 litra antifriza aktivnog do temperature od -40°C.

MEG nudimo u plastičnim pakovanjima različitih zapremina.

Mono Etilen-Glikol specifikacija proizvođača

 

 

 

Etilen glikol je hemiklija koja ima mnogobrojne komercijalne i industrijske primene. Najviše se koristi kao antifiz i rashladna tečnost. Etilen glikol sprečava smrzavanje motora u motornim vozilima tokom zime i deluje kao rashladna tečnost, sprečava pregrevanje tokom leta. Njegova uloga je da apsorbuje toplotu iz motora. Koristi se i za pravljenje tečnosti za pranje šoferšajbni.

Koristi se za sprečavanje pregrevanje računara koji imaju tečni sistem za hlađenje, kao i za vodene rashladne sisteme koji se koriste napolju. Generalno za sve sisteme koji moraju da hlade ispod temperature smrzavanje vode.
U geotermalnim sistemima za grejanje/hlađenje, etilen glikol je tečnost koja transportuje toplotu kroz geotermalnu toplotnu pumpu.

Mešavina etilen glikola i vode obezbeđuje dodatne prednosti rashladnim rastvorima i antifrizu, što sprečava koroziju, a takođe sprečava razvoj mikroorganizama. Mešavina 60% etilen glikola i 40% vode se smrzava na −45 °C.

U industriji plastike, etilen glikol je važan prekursor za poliestarska vlakna i smole.

R22 (H302) – Štetno ako se proguta; H373 – Može da izazove oštećenje organa usled produženog i učestalog izlaganja; R36 – Iritantno za oči; S26 – Ukoliko sadržaj dođe u kontakta sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć; S36 – Obući odgovarajuće zaštitno odelo; S37 – Potrebno je imati zaštitne rukavice; S39 – Potrebna je zaštita lica i očiju; P260 – Ne udisati prašinu/maglu/gas/isparenja/sprej; P264 – Dobro oprati ruke i sve delove tela koji su došli u kontak nakon upotebe hemikalije; P270 – Ne jesti, ne piti, ne pušiti tokom korišćenja hemikalije; P501 – Propisno ukloniti hemikaliju i bocu nakon korišćenja.

S45 – U slučaju nesreće ili ukoliko osetite da vam nije dobro potražite odmah lekarsku pomoć (pokazati etiketu ako je to moguće)

Znaci i simptomi izloženosti etilen glikolu

Rani simptom je sličan opijenosti alkoholom, a praćen je mučnimama, povraćanjem, bolom u stomaku, slabošću, podrhtavanjem, otežanim disanjem, kardiovaskularnim smetnjama, plućnim edemom. Konzumiranje alkohola može da pojača toksični efekat etilen glikola.

MSDS, Monoetilen glikol

 

Skladištenje

Skladišti se na sobnoj temperaturi.

Boca sa etilen glikolom mora da bude dobro zatvorena i smeštena u provetrenom prostoru, udaljena od jakih kiselina, jakih oksidujućih agenasa, aldehida i aluminijuma.

Hemikalija je stabilna ukoliko se skladišti prema upustvu.

Rukovanje

Potrebno je nositi mantil predviđen za rad u laboratoriji, hemijske rukavice i zaštitne naočare za rad u laboratoriji, da bi se zaštitile oči i koža.

Preporučeni proizvodi