Silikonska emulzija Siloksan E

Silikonska emulzija Siloksan E
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
Siloksan E

Silikonska emulzija Siloksan E

Cena od 1.230,00 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -
Silikonske emulzija Siloksan E1 su mlečno bele tečnosti rastvorljive u vodi. Proizvode se u paleti od E1 ("manje masne") do E3 ("više masne"). Koristi se kao sredstvo za odvajanje kalupa u gumarskoj industriji, industriji plastike i livačkoj industriji.

Hemijski naziv Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i aditivi Izgled Silikonski antipenušavac Siloksan E1 je emulzija mlečno bele boje bez mirisa. Fizičko - hemijske karakteristike Sadržaj aktivne materije : 10 % pH : 6-7 Jonski karakter: nejogeni Rastvorljivost : potpuno mešljiv u vodi Stabinosti i reaktivnost Siloksan A1 je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti ne duže od 6 meseci

Udeo silikonskog ulja: 35% - 70%

Silikonske emulzije Siloksan E su veoma zastupljene u hemijskoj, gumarskoj, tekstilnoj i industriji plastike. Široku primenu imaju kao podmazno i klizno sredstvo.

Koriste se i kao sredstvo za odvajanje kalupa. Kalup na koji se nanosi silikonska emulzija mora se dobro očistiti. Pogodnu koncentracija određuje sam korisnik, a zavisi od metode nanošenja i oblika obrađivane površine. Razblažena emulzija ostaje stabilna 8 sati, a prilikom upotrebe potrebno je blago mešanje.

Kao omekšivač koristi se u proizvodnji čarapa i tekstila. Ima odlične karakteristike kao sredstvo za impregnaciju, stvarajući vodonepropustljiv sloj na materijalu.

 

Pri rukovanju ne jesti,piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se pravilno koristi proizvod nisu potrebne posebne mere opreza.

MSDS Silikonska  emulzija E1

MSDS Silikonska  emulzija E2

MSDS Silikonska  emulzija E3

 

 

Maksimalno vreme skladištenja 6 meseci.

Preporučeni proizvodi