Silikonski antipenušavac Siloksan A

Silikonski antipenušavac Siloksan A
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
Siloksan A

Silikonski antipenušavac Siloksan A

Cena od 864,00 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -
Silikonski antipenušavci SILOKSAN A su antipenušavci na bazi silikonskih ulja koji su našli primenu u velikom broju različitih tehnoloških procesa i proizvoda, za suzbijenje i obaranje pene u vodenim i nevodenim, kiselim, neutralnim i alkalnim, hladnim i toplim sredinama. Proizvode se sa različitim sadržajem aktivne materije od A1 (10%, 17%, 30%) do A2, A3 i A4 (100%).

Hemijski naziv Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i aditivi Izgled Silikonski antipenušavac Siloksan A1 je emulzija mlečno bele boje bez mirisa. Fizičko - hemijske karakteristike Sadržaj aktivne materije : 10 % pH : 6-7 Jonski karakter: nejogeni Rastvorljivost : potpuno mešljiv u vodi Stabinosti i reaktivnost Siloksan A1 je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti ne duže od 6 meseci

Udeo silikonskog ulja: 10% - 30%

Silikonski antipenušavac Siloksan A1 je je veoma zastupljen u hemijskj, prehrambenoj, tekstilnoj industriji i industriji papira. Široku primenu ima u proizvodnji deterđenata, pesticida. U prehrambenoj industriji koristi se u fermentacionim procesima.

Antipenušavaci se mogu primenjivati u sledećim uslovima:

Siloksan A1- za vodene, blago alkalne-jako kisele, hladne i tople medije.Razređuje se sa vodom.

Siloksan A2- za nevodene, blago alkalne-jako kisele, hladne i tople medije.Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A3- za vodene, alkalne-jako kisele, hladne i tople medije.Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A4- za nevodene, hladne i tople medije.Razređuje se u organskim rastvaračima.

 

 

Pri rukovanju ne jesti,piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se pravilno koristi proizvod nisu potrebne posebne mere opreza.

MSDS Silikonski antipenušavac Siloksan A

Maksimalno vreme skladištenja 6 meseci. Čuvati na temperaturama večim od 0 C

Preporučeni proizvodi