Silikonski antipenušavac Siloksan A

Silikonski antipenušavac Siloksan A
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
Siloksan A

Silikonski antipenušavac Siloksan A

Cena od 864,00 din. 720,00 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Silikonski antipenušavci Siloksan A su antipenušavci na bazi silikonskih ulja.
Upotrebljavaju se za suzbijenje i obaranje pene u brojnim tehnološkim procesima, kao i u finalnim proizvodima.
Koriste se u različitim sredinama: vodenim i nevodenim, kiselim, neutralnim i alkalnim, hladnim i toplim. Siloksan A se proizvodi se sa različitim sadržajem aktivne materije od A1 (10%, 17%, 30%) do A2, A3 i A4 (100%).

Hemijski naziv Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i aditivi.

Izgled Silikonski antipenušavac Siloksan A je emulzija mlečno bele boje bez mirisa.

Fizičko - hemijske karakteristike Sadržaj aktivne materije: 10%; pH: 6-7; Jonski karakter: nejogeni; Rastvorljivost: potpuno mešljiv u vodi;

Stabinosti i reaktivnost Siloksan A je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti ne duže od 6 meseci.

Udeo silikonskog ulja: 10% - 30%.

Silikonski antipenušavci Siloksan A su veoma zastupljeni u hemijskj, prehrambenoj, tekstilnoj i industriji papira. Široku primenu imaju i u proizvodnji deterdženata i pesticida. U prehrambenoj industriji koristi se u fermentacionim procesima.

Antipenušavaci se mogu primenjivati u sledećim uslovima:

Siloksan A1 za vodene, blago alkalne-jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se sa vodom.

Siloksan A2 za nevodene, blago alkalne-jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A3 za vodene, alkalne-jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A4 za nevodene, hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (srp)

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (eng)

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (rus)

 

Pri rukovanju ne jesti, piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se Siloksan A pravilno koristi nisu potrebne posebne mere opreza.

MSDS Silikonski antipenušavac Siloksan A

Maksimalno vreme skladištenja 6 meseci. Čuvati na temperaturama večim od 0°C

Preporučeni proizvodi