Sirćetna kiselina

Sirćetna kiselina
Nema na stanju Moguća isporuka
Šifra proizvoda
SK

Sirćetna kiselina

Sirćetna kiselina je slaba organska, karboksilna kiselina. Veoma razblaženi rastvor je sirće, bezvodni oblik je glacijalna sirćetna kiselina, a soli su acetati. Važan je hemijski reagens i ima široku primenu u industriji.

Sirćetna kiselina je bezbojno, tečno jedinjenje, ima karakterističan kiseli ukus i neprijatan miris nalik sirćetu.

CH3COOH

Sistemski naziv: Etanska kiselina

IUPAC naziv: Acetatna kiselina

 

Molekulska masa: 60,05 g/mol

Gustina: 1,049 g cm-3

CAS broj: 64-19-7

EC broj: 200-580-7

MDL broj: MFCD00036152

Sirćetna kiselina je slaba organska, karboksilna kiselina. Veoma razblaženi rastvor je sirće, bezvodni oblik je glacijalna sirćetna kiselina, a soli su acetati. Važan je hemijski reagens i ima široku primenu u industriji.

Najpoznatija primena sirćetne kiseline je za proizvodnju sirćeta koje se koristi u ishrani. Osim toga u domaćinstvu se koristi za čišćenje zbog svojih antibakterijskih i antifugicidnih svojstava, uklanjanje kamenca i rđe, otpušavanje odvoda i pri pranju veša.

U industriji koristi se za dobijanje monomera vinil acetata od kog se dobijaju polivinil acetat, acetat celuloze i druga jedinjenja koja se koriste u proizvodnji boja, mastila i različitih premaza, lepka za drvo, sintetičkih vlakana i tkanine, pri izradi fotografskih filmova.

Korisiti se i kao rastvarač u različitim industrijskim procesima. Rastvara neorganske soli, šećere, ulja, elemente kao što su sumpor i jod. Lako se meša sa vodom, hloroformom i heksanom.

U industriji hrane je aditiv E 260 regulator kiselosti, konzervans i pojačivač ukusa.

Koroziv R34 (Annex III of European Union Directive 67/548/EEC)

Koncentrovana sirćetna kiselina može da ošteti kožu, opekotine i plikovi mogu da se pojave posle nekoliko časova od kontakta sa kiselinom. Duga izloženost (8 časova) parama sirćetne kiseline može da izazove iritacije očiju, nosa i grla, ređe oštećenja pluća, očiju i kože.

Tačka paljenja 40 °C.

Skladištenje

Sirćetna kiselina se čuva u odobrenoj zoni daleko od izvora toplote. Ne sme biti blizu nekompatibilnim materijalima kao što su oksidujući i redukujući agensi, metali, kiseline i baze. Skladišti se u ohlađenoj zoni sa ventilacijom u odgovarajućem, zapečaćenom pakovanju.

Preporučeni proizvodi