Trihloretilen

Trihloretilen
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
THE

Trihloretilen

Cena od 780,00 din. 650,00 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Organski rastvarač koji se koristi u indusriji kao odmašćivač.

Trihloretilen je bezbojna isparljiva tečnost specifičnog mirisa.

Formula C2HCl3

CAS broj: 79-01-6

EINECS broj: 201-167-4

Tačka ključanja C: 87

Relativna gustina: 1,46

Viskozitet mPas: 0,532

Trihloretilen se koristi kao odmašćivač u:

- metalskoj industriji

- industriji boja i lakova

- industriji ulja i maziva

- građevinskoj industrija i

- tekstilnoj industrija

 

 

 

 

Pri rukovanju trihloretilenom potrebno je preduzeti mere predostrožnosti uz upotrebu zaštitne opreme i uz ličnu higijenu. Hemikalijom mogu rukovati samo stručno osposobljena lica. Izbegavati kontakt sa kožom i očima, izbegavati udisanje isparenja. Obavezna je ventilacija prostora u kome se rukuje sa hemikalijom. Nemojte jesti, piti ni pušiti tokom rada.

Po završetku rada hemikaliju čuvati u dobro zatvorenim posudana. Ukloniti kontamiranu odeću i temeljno oprati ruke i lice. 

Obaveštenja o opasnosti : H315, H319, H336, H341, H350, H412

Obveštenja o merama predostrožnosti: P201, P273, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313

MSDS, Trihloretilen

 

 

Skladištiti u dobro zatvorenim posudama. Prostorije moraju biti dobro provetrene i hladne. Posude sa hemikalijom moraju biti daleko od izvora toplote. Pod mora biti vodootporan sa adekvatnom drenažom ukoliko dođe do prosipanja.

Hemikalija se ne može pakovati u ambalažu sa providnim ili poluprovidnim zidovima.

Materijali koji se preporučuju za pakovanje hemikalije su pocinkovani čelik, nerđajući čelik sa zatvaračem od teflona, mat tamni polietilen, tamno staklo i viton.

Preporučeni proizvodi