PAPIRNA INDUSTRIJA

Fermentacioni procesi su veoma zastupljeni u prehrambenoj industriji. Pena koja se tom prilikom stvara predstavlja veliki problem. Silikonski antipenušavci su veoma efikasno sredstvo koje sprečava njihovo nastajanje. Istovremeno ne utičena na sam proces proizvodnje.