Aceton

Aceton
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019) izjavljujemo da ćemo predmetnu hemikaliju koristiti za legalne svrhe kao i da smo saglasni da se naši podaci kao kupaca u slučaju potrebe podele sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.
Šifra proizvoda
AC

Aceton

Cena od 680,00 din. 566,67 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Snažan organski rastvarač tehničkog kvaliteta. Isporučuje se u limenkama.

Aceton, specifikacija proizvođača 

Izgled:

bezbojna tečnost prijatnog mirisa.

Formula:

C3H6O

Sistemski naziv:

Propan-2-on

Molekulska masa:

58,08 g/mol

Gustina:

07925 g/cm3

CAS broj:

67-64-1

EC broj:

200-662-2

 

 

 

Aceton je snažan i široko korišćen rastvarač. Standardan je rastvarač za čišćenje u laboratorijama. Veliku primenu ima kao prekursor u hemijskoj industriji. Poznati je sastojak za skidanje laka sa noktiju. Veliku primenu ima kao razređivač boja. Odličan je rastvarač za plastična i sintetička vlakna. Veoma je dobar odmašćivač.

Aceton se može primeniti:

uklanja super lepak, razređuje tečni korektor, uklanja mrlje od mastila i farbu sa stakla.

 

MSDS, Aceton

Obavezna upotreba sredstava za ličnu higijenu. Ne udisati pare/aerosole. Nakon rada sa supstancom, oprati ruke i lice.

Vreme skladištenja je neograničeno. Čuvati u zatvorenim orginalnim pakovanjima daleko od izvora varničenja.

 

Preporučeni proizvodi