Borna kiselina

borna kiselina - slika pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
BK

Borna kiselina

Cena od 160,00 din. 133,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
 • Kod nas možete kupiti bornu kiselinu u pakovanjima od: 0,5 kg, 1 kg, 3 kg i 5 kg.
 • Supstanca u obliku bezbojnih kristala ili belog praha koja se koristi kao insekticid u farmaceutskoj industriji, industriji proizvodnje tekstilnog fiberglasa, proizvodnji keramike, u poljoprivredi, u raznim ,,homemade" proizvodima i sl. 

 

 

 

 

Borna kiselina, specifikacija proizvođača

Structural formula

Hemijska formula: H3BO3  

Borna kiselina u prahu.

Drugi nazivi:

YUPAC naziv: trihidroksidobor, borna kiselina

Molarna masa: 61.83 g mol−1

Gustina: 1.435 g/cm3

Tačka topljenja: 170.9 °C, 444 K, 340 °F

Tačka ključanja: 300 °C, 573 K, 572 °F

Rastvorljivost:  u vodi:

                      2.52 g/100 mL (0 °C)
                      4.72 g/100 mL (20 °C)
                      5.7 g/100 mL (25 °C)
                      19.10 g/100 mL (80 °C)
                      27.53 g/100 mL (100 °C)

                      rastvorljiva u nižim alkoholima

                      umereno rastvorljiva u piridinu

                      vrlo malo rastvorljiva u acetonu

CAS broj: 10043-35-3

 

Koristi se u:

 • U METALNOJ INDUSTRIJI: očvršćuje i obrađuje metalne legure;
 • U INDUSTRIJI NAKITA prilikom procesa obrade zajedno sa denaturalizovanim alkoholom kako bi se smanjila mogućnost oksidacije i stvaranje kamenca.
 • KAO USPORAVAČ VATRE - na materijalima od celuloze, plastike i tekstila se impregnira i tako ih štiti od visokih temperatura.
 • U MEDICINI tradicionalno kao rastvor. Upotrebu u ovoj oblasti duguje svojim antiinflamatornim svojstvima i generalno sposobnostima zarastanja, sušenja, beljenja i slično: antispetik za ispiranje i kože i sluzokože kada imamo ili neke povrede ili rane ili infekcije; rastvor od 3%se koristi za ispiranje očiju; za ispiranje ušiju se takođe koristi 3%rastvor borne kiseline; njime se ponekad ispira vagina, i u tom slučaju ima antimikrobna svojstva;
 • Kao INSEKTICID: za bubašvabe i ostale vrste buba, kao što su bubaruse ili mravi; Pruža efikasnu zaštitu od insekata i do 6 meseci.
 • U POLJOPRIVREDI kao pojačivač plodnosti zemljišta - najbolje reaguje sa kiselim zemljištima, i to na kalcificiranim terenima. Preporučuje se od 2 do 5 kilograma po hektaru ako je u pitanju priprema za setvu, a ako je u pitanju folijarna prihrana, potrebna doza je od 1, 5 kg po hektaru.
 •  U PROIZVODNJI STAKLOPLASTIKE, gde služi za snižavanje tačke topljenja, povećavanje snage i efikasnosti fiberglasa, što je materijal koji se koristi za ojačavanje.
 • U PROIZVODNJI BOROSILIKATNOG STAKLA koje se zatim, zbog svoje otpornosti na promene temperature, koristi u proizvodnji LCD ekrana, staklenog posuđa u laboratorijama, optičkim vlaknima.

PRIMENA BORNE KISELINE U KOZMETICI I HIGIJENI LICA I TELA

Ova primena je na našim prostorima jako zastupljena. Često nam se čini da je to iz razloga što ljudi nisu spremni da deo svog novca izdvoje za profesionalnu uslugu umesto da samii reše problem.

Svakako vam savetujemo da, ukoliko nemate iskustva, ne pokušavate da sami rukujete ovom kiselinom, a ukoliko to i činite, savetujemo vam da se pridržavate mera opreza. 

Da navedemo praktične upotrebe:

 • za lice se koristi tako što samnjuje crvenilo oko akni, ali i tako što isušuje lice, bori se protiv mitisera - ali ova njena upotreba je preporučljiva samo u obliku rastvora;
 • jedan je od glavnih sastojaka u losionima, maskama ili tonicima za čišćenje lica - upravo zato što lako ubija patogene;

 

 

 

MSDS, Borna kiselina

U slučaju udisanja: povređenog izneti na svež vazduh i ostaviti ga da miruje u toplom. Ukoliko ima problema sa disanjem, dati mu veštačko disanje. Odmah potražiti lekarsku pomoć.

U dodiru sa kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Sa puno vode i sapuna isprati delove tela koji su došli u dodir sa kiselinom, a ako se stanje ne poboljša, odmah potražiti lekarsku pomoć.

U dodiru sa očima: Odmah ukloniti kontaktna sočiva, a onda sa puno vode isprati otvorene oči - najmanje 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć lekara.

U slučaju gutanja: Nikako ne izazivati povraćanje. Usta ispirati vodom i popiti jednu do dve čaše vode.

H360FD: Može štetno da utiče na plodnost i plod.

Prilikom skladištenja borne kiseline treba obezbediti dobro provetravanje, sprečiti prašenje i sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.

Prostor treba da bude suv i hladan, a nekompatibilne materije treba da budu daleko.

Čuvati je u originalnoj ambalaži, a otvorene posude dobro zatvoriti i ostaviti uspravno kako bi se sprečilo isticanje i prosipanje.

 

Preporučeni proizvodi