Borna kiselina u prahu - mala pakovanja - Industria.rs

borna kiselina - slika pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
BK

Borna kiselina

Cena od 260,00 din. 216,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Bornu kiselinu kod nas možete kupiti u pakovanjima od: 0,5 kg, 1 kg, 3 kg i 5 kg.

  • Supstanca u obliku bezbojnih kristala ili belog praha - poznati insekticid;

  • Odlično sprečva brzo kvarenje kozmetičkih proizvoda, pa je nalazimo u proizvodima za kosu, oči, uši, razne vrsta rana i sl. 

Upotreba borne kiseline

Primena borne kiseline kao insekticida - protiv mrava

Borna kiselina se već tradicionalno koristi za bubašvabe i ostale vrste buba, kao što su bubaruse ili mravi; Pruža efikasnu zaštitu od insekata i do 6 meseci.

Primena borne kiselina u metalnoj industriji

Borna kiselina očvršćuje i obrađuje metalne legure. U starom kovačkom zanatu borna kiselina je tu da očisti, kako fino, tako i grubo, i da pripremi metal za zavarivanje. Njenu ulogu u nastajanju damaskus čelika možemo da vidimo u našem Instagram postu zahvaljujući našem vernom klijentu. Uživajte u detaljnom videu.

Primena borne kiseline u industriji nakita

Prilikom procesa obrade zajedno sa denaturalizovanim alkoholom kako bi se smanjila mogućnost oksidacije i stvaranje kamenca.

Borna kiselina kao usporavač vatre

Kao usporavač vatre borna kiselina se koristi na materijalima od celuloze, plastike i tekstila se impregnira i tako ih štiti od visokih temperatura.

Borna kiselina u medicini

U MEDICINI tradicionalno kao rastvor. Dakle, naša borna kiselina se prodaje u prahu, a en kao rastvor. Upotrebu u ovoj oblasti duguje svojim antiinflamatornim svojstvima i generalno sposobnostima zarastanja, sušenja, beljenja i slično.

Borna kiselina u poljoprivredi

U poljoprivredi se borna kiselina koristi kao pojačivač plodnosti zemljišta - najbolje reaguje sa kiselim zemljištima, i to na kalcificiranim terenima. Preporučuje se od 2 do 5 kilograma po hektaru ako je u pitanju priprema za setvu, a ako je u pitanju folijarna prihrana, potrebna doza je od 1, 5 kg po hektaru.

Borna kiselina u proizvodnji stakloplastike

U proizvodnji stakloplastike borna kiselina služi za snižavanje tačke topljenja, povećavanje snage i efikasnosti fiberglasa, što je materijal koji se koristi za ojačavanje.

Borna kiselina u proizvodnji borosilikatnog stakla

U proizvodnji borosilikatnog stakla učestvuje borna kiselina. To staklo se zatim, zbog svoje otpornosti na promene temperature, koristi u proizvodnji LCD ekrana, staklenog posuđa u laboratorijama, optičkim vlaknima.

Borna kiselina u kozmetici i higijena lica i tela 

Ova primena je na našim prostorima jako zastupljena. 

Svakako vam savetujemo da, ukoliko nemate iskustva, ne pokušavate da sami rukujete ovom kiselinom, a ukoliko to i činite, savetujemo vam da se pridržavate mera opreza. 

Borna kiselina za lice

Borna kiselina za lice se koristi tako što samnjuje crvenilo oko akni, ali i tako što isušuje lice, bori se protiv mitisera - ali ova njena upotreba je preporučljiva samo u obliku rastvora;

Borna kiselina kao sastojak krema, losiona, maskama i tonicima za čišćenje lica

Borna kiselina je jedan od glavnih sastojaka u losionima, maskama ili tonicima za čišćenje lica - upravo zato što lako ubija patogene;

 

 

 

 

 

 

 

Borna kiselina, specifikacija proizvođača;

Hemijska formula:

H3BO3

Izgled:

Borna kiselina je neorganski proizvod koji se prodaje u prahu;

Sistemski naziv:

 

YUPAC naziv:

trihidroksidobor, borna kiselina

Drugi nazivi borne kiseline:

Ortoborna kiselina, borasična kiselina, sasolit, optibor, borofaks;

Molekulska masa:

61.83 g mol−1

Tačka topljenja:

170.9 °C, 444 K, 340 °F

Tačka ključanja:

300 °C, 573 K, 572 °F

Tačka mržnjenja:

/

CAS broj:

10043-35-3

EC broj:

/

Relativna gustina:

1.435 g/cm3

pH vrednost:

/

Rastvorljivost:

2.52 g/100 mL (0 °C)
4.72 g/100 mL (20 °C)
5.7 g/100 mL (25 °C)
19.10 g/100 mL (80 °C)
27.53 g/100 mL (100 °C)

rastvorljiva u nižim alkoholima;

umereno rastvorljiva u piridinu;

vrlo malo rastvorljiva u acetonu;

Mere zaštite prilikom upotrebe borne kiseline i skladištenje borne kiseline

MSDS, Borna kiselina

Mere opreza ukoliko dođe do udisanja borne kiseline:

Povređenog izneti na svež vazduh i ostaviti ga da miruje u toplom. Ukoliko ima problema sa disanjem, dati mu veštačko disanje. Odmah potražiti lekarsku pomoć.

Mere opreze ukoliko borna kiselina dođe u dodir sa kožom:

Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Sa puno vode i sapuna isprati delove tela koji su došli u dodir sa kiselinom, a ako se stanje ne poboljša, odmah potražiti lekarsku pomoć.

Mere opreza ako borna kiselina dođe u dodir sa očima:

Odmah ukloniti kontaktna sočiva, a onda sa puno vode isprati otvorene oči - najmanje 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć lekara.

Mere opreza u slučaju gutanja:

Nikako ne izazivati povraćanje. Usta ispirati vodom i popiti jednu do dve čaše vode.

H360FD: Može štetno da utiče na plodnost i plod.

Skladištenje borne kiseline

Prilikom skladištenja borne kiseline treba obezbediti dobro provetravanje, sprečiti prašenje i sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.

Prostor treba da bude suv i hladan, a nekompatibilne materije treba da budu daleko.

Čuvati je u originalnoj ambalaži, a otvorene posude dobro zatvoriti i ostaviti uspravno kako bi se sprečilo isticanje i prosipanje.

 

Preporučeni proizvodi