Etil acetat - Industria.rs

etil acetat - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
EA

Etil acetat

Cena od 840,00 din. 700,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti etil-acetat u pakovanjima od 1 litar, 1x2 litra i 1x4 litra;
  • Bezbojna tečnost slatkastog mirisa koja se u mnogim granama koristi kao rastvarač; Spada u zelene rastvarače i po načinu dobijanja i po načinu korišćenja;
  • Nudimo ga u tehničkom kvalitetu i čistoći od 99,9 %.

Glavne primene etil acetata:

Etil acetat kao rastvarač - posebno u industriji boja i lakova

Etil acetat se najčešće koristi kao rastvarač. Primarno se koristi za rastvaranje i razblaživanje, a posebno veliku zastupljenost ima u industriji boja i lakova. U prednosti je u odnosu na ostale rastvarače zbog svoje niske cene, slabe toksičnosti, brzog sušenja i prijatnog mirisa.

Etil acetat u čišćenju električnih tabli

Za čišćenje električnih tabli se koristi kao visokočista hemikalija. Kada kažemo električna tabla, mislimo na razne vrste tabli, pored električnih panela, štampanih ploča i drugih električnih komponenata. Važno je da prostorija bude provetrena, a važno je i da rastvarač ne sipate direktno na predmet koji želite da očistite, nego prvo na krpu. 

Etil acetat u uklanjanju kofeina iz kafe i čaja

Koristi se za uklanjanje kofeina iz zrna kafe i sa listova čaja - zato što će upravo etil acetat izvući kofein iz zrna kafe prethodno rastvorenih u vodi. Etil acetat ćete zatim izvući iz kafe tako što ćete ga izložiti pari ili nekoj drugoj metodi. Važno je da, takođe, kafu dobro osušite pre daljeg korišćenja.

Etil acetat je prisutan u slatkišima, parfemima i voću. U parfemima brzo isparava ostavljajući samo mirisnu notu parfema na koži.

Etil acetat u laboratoriji

U hemijskim laboratorijama koristi se za kolonske hromatografije i ekstrakcije. Retko se koristi kao reakcioni rastvarač jer je sklon hidrolizi i transesterifikaciji.

Etil acetat je potupno isparljiv na sobnoj temperaturi i ima tačku kljiučanja na 77,1 °C. Usled ovakvih osobina može da se ukloni iz uzorka grejanjem u vodenoj kadi uz ventilaciju sa vazduhom pod pritiskom.

Etil acetat kao estar u vinima

Najčešći je estar u vinima. Aroma etil acetata je najsnažnija u mladim vinima i doprinosi voćkastom ukusu vina. Osetljivost varira, ali najveći broj ljudi oseća ukus acetata kad je koncentracija 120 mg/L. Vino sa velikom koncentracijom etil acetata je loše vino.

Etil acetat u entomologiji

U entomologiji etil acetat je efiksan asfiksant za sakpuljanje insekata i njihovo proučavanje. Etil acetat nije higroskopan, pa osim što umrtvljuje insekte, takođe ih održava svežim za pravljenje kolekcije.

Dodatne upotrebe etil acetata:

  • U farmaciji kao pomoćno sredstvo (daje ukus preparatima);
  • Kao veštačka esencija voća, naročito u konditorskim proizvodima;
  • Organski rastvarač za nitrocelulozu, glazure i lakove;
  • U proizvodnji bezdimnih pudera, veštačke kože, fotografskih filmova, veštačke svile i parfema;
  • Za čišćenje tekstila.

Ukoliko želite neki drugi organski rastvarač, možete pogledati ponudu naših organskih rastvarača ovde

Specifikacija proizvođača i osobine etil acetata

Etil acetat specifikacija proizvodjaca;

 

 

Hemijska formula:

C4H8O2

Izgled:

Etil acetat je bistra bezbojna tečnost sladunjavog mirisa. To je estar etanola i sirćetne kiseline.

Sistemski naziv:

ethyl ethanoate;

YUPAC naziv:

Etil-etanoat;

Drugi nazivi:

Etil estar sirćetne kiseline; Acetoksietan;

Molekulska masa:

88,11 g/mol

Tačka topljenja:

-84 °C

Tačka ključanja:

77,1 °C

Tačka mržnjenja:

 

CAS broj:

41-78-6

EC broj:

2055004

Relativna gustina:

0.902 g/mL na 25 ºC

pH vrednost:

/

Rastvorljivost:

voda (vrlo slabo), alkohol, etar;

 

 

 

Bezbednost u upotrebi etil acetata i skladištenje etil acetata

MSDS, Etil acetat

Zaštitna oprema u upotrebi etil acetata

Kada se etil acetat koristi u radnom prostoru (ili se u kućnim uslovima koriste proizvodi koji imaju ovu hemikaliju) važno je da se koristi odgovorajuća zaštitna oprema, rukavice, zaštitne naočare i zaštitna maska. Etil acetat je ekstremno zapaljiv tako da se sa njim mora rukovati veoma pažljivo, da se drži dalje od bilo kakvog otvorenog plamena, varnica, izvora toplote.

Potrebne mere ako dođe do kontakta sa etil acetatom:

Ukoliko dođe do inhalacije: Izaći odmah na svež vazduh.

Kod kontakta sa očima: Ukloniti kontakta sočiva ako su prisutna. Ispirati oči sa velikom količinom vode barem tokom petnaest minuta i potražiti lekarsku pomoć

Kod kontakta sa kožom: Isprati mesto na koži sa sapunom i vodom.

Kod gutanja: Ne izazivati povraćanje i potražiti lekarsku pomoć.

Skladištenje etil acetata:

Etil acetet se skladišti u odgovarajućoj zoni daleko od bilo kakvog izvora plamena, toplote ili direktne sunčeve svetlosti . Ova hemikalija je takođe osetljiva na vlagu i treba da se čuva u hladnoj, dobro provetrenoj zoni u zapečaćenom pakovanju. Ne sme da se čuva blizu nekompatibilnim hemikalijama kao što su oksidujći agensi, kiseline i baze.

H225: Veoma zapaljiva i isparljiva tečnost (opasna zapaljiva tečnost)

H319: Izaziva opasnu iritaciju očiju

H336: Izaziva pospanost ili vtoglavicu

 

Preporučeni proizvodi