Mono Etilen-Glikol

slike raznih pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), član 72, izjavljujem da ću predmetnu hemikaliju koristiti u industrijske i profesionalne svrhe.
Šifra proizvoda
MEG

Mono Etilen-Glikol - MEG

Cena od 430,00 din. 358,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Mono Etilen-Glikol (MEG, etilen glikol) je organsko jedinjenje čija je najvažnija primena kao tečnost za antifrize. Od jednog litra MEG-a može se dobiti 2,5 litra antifriza aktivnog do temperature od -40°C.

MEG nudimo u plastičnim pakovanjima različitih zapremina.

Mono Etilen-Glikol specifikacija proizvođača

Mono Etilen-Glikol (MEG, etilen glikol) je organsko jedinjenje čija je najvažnija primena kao tečnost za antifrize. Od jednog litra MEG-a može se dobiti 2,5 litra antifriza aktivnog do temperature od -40°C.

MEG nudimo u plastičnim pakovanjima različitih zapremina.

Izgled:

Etilen glikol je viskozna tečnost, bez boje, mirisa i slatkog je ukusa.

Hemijska formula:

C2H6O2

IUPAC naziv:

Etan-1,2-diol

Drugi nazivi:

1,2-Etandiol, Glikol, Etilen alcohol, Monoetilen glikol

Molekulska masa:

62,07 g/mol

Gustina:

1132 g/cm3

Tačka topljenja:

−129 °C

Tačka ključanja:

973 °C

Rastvorljivost sa vodom:

Meša se sa vodom u svim proporcijama

Viskozitet:

1,61 • 10−2 Ns/m2

CAS broj:

107-21-1

EC broj: 203-473-3

MDL broj: MFCD00002885

 

 

 

Etilen glikol je hemiklija koja ima mnogobrojne komercijalne i industrijske primene:

  • U automobilskoj industriji najviše se koristi kao antifiz i rashladna tečnost. Kako to finkcioniše? Tako što etilen glikol sprečava smrzavanje motora u motornim vozilima tokom zime i deluje kao rashladna tečnost, a sprečava pregrevanje tokom leta. Njegova uloga je da apsorbuje toplotu iz motora. U automobilskoj industriji se koristi i za pravljenje tečnosti za pranje šoferšajbni.
  • U sistemima za rashlađivanje: Koristi se i za sprečavanje pregrevanje računara koji imaju tečni sistem za hlađenje, kao i za vodene rashladne sisteme koji se koriste napolju. Generalno - za sve sisteme koji moraju da hlade ispod temperature smrzavanje vode.
    U geotermalnim sistemima za grejanje/hlađenje, etilen glikol je tečnost koja transportuje toplotu kroz geotermalnu toplotnu pumpu.
  • Za sprečavanje korozije i sprečavanje razvoja mikroorganizama: Mešavina mono etilen glikola i vode obezbeđuje ove dodatne prednosti rashladnim rastvorima i antifrizu. Dobro je znati da se mešavina 60% etilen glikola i 40% vode se smrzava na −45 °C.
  • U industriji plastike, etilen glikol je važan prekursor za poliestarska vlakna i smole.

MSDS, monoetilen-glikol

R22 (H302) – Štetno ako se proguta; H373 – Može da izazove oštećenje organa usled produženog i učestalog izlaganja; R36 – Iritantno za oči; S26 – Ukoliko sadržaj dođe u kontakta sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć; S36 – Obući odgovarajuće zaštitno odelo; S37 – Potrebno je imati zaštitne rukavice; S39 – Potrebna je zaštita lica i očiju; P260 – Ne udisati prašinu/maglu/gas/isparenja/sprej; P264 – Dobro oprati ruke i sve delove tela koji su došli u kontak nakon upotebe hemikalije; P270 – Ne jesti, ne piti, ne pušiti tokom korišćenja hemikalije; P501 – Propisno ukloniti hemikaliju i bocu nakon korišćenja.

S45 – U slučaju nesreće ili ukoliko osetite da vam nije dobro potražite odmah lekarsku pomoć (pokazati etiketu ako je to moguće)

Znaci i simptomi izloženosti etilen glikolu

Rani simptom je sličan opijenosti alkoholom, a praćen je mučnimama, povraćanjem, bolom u stomaku, slabošću, podrhtavanjem, otežanim disanjem, kardiovaskularnim smetnjama, plućnim edemom. Konzumiranje alkohola može da pojača toksični efekat etilen glikola.

Skladištenje

Skladišti se na sobnoj temperaturi.

Boca sa etilen glikolom mora da bude dobro zatvorena i smeštena u provetrenom prostoru, udaljena od jakih kiselina, jakih oksidujućih agenasa, aldehida i aluminijuma.

Hemikalija je stabilna ukoliko se skladišti prema upustvu.

Rukovanje

Potrebno je nositi mantil predviđen za rad u laboratoriji, hemijske rukavice i zaštitne naočare za rad u laboratoriji, da bi se zaštitile oči i koža.

 

Preporučeni proizvodi