Natrijum hidroksid

natrijum hidroksid - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
NOH

Natrijum hidroksid

Cena od 280,00 din. 233,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
 • Natrijum hidroksid, kaustična soda ili lužina, neorgansko je jedinjenje koje se koristi kao jaka baza u raznim procesima.
 • Nudi se u čvrstom stanju - ljuspicama, tehničkog kvaliteta.

Natrijum hidroksid, specifikacija proizvođača

Izgled:

Natrijum hidroksid je bela kristalna supstanca koja brzo apsorbuje vlagu i ugljen dioksid iz vazduha.

Rastvorljivost:

Lako se rastvara u vodi, slabo se rastvara u etanolu i metanolu, a ne rastvara se u etru.

Sistemski naziv:

Natrijum oksidanid

YUPAC naziv:

Natrijum hidroksid

Drugi nazivi:

Kaustična soda, lužina, Askarit, Beli kaustik, Natrijum hidrat

Molekulska masa:

40,0 g/mol

Gustina:

2,13 g/cm3

Rastvorljivost u vodi:

418 g/L (0 °C), 1000 g/L (25 °C), 3370 g/L (100 °C)

Tačka topljenja:

 318 °C

Tačka ključanja:

1388 °C

CAS broj:

1310-73-2

EC broj:

215-185-5

MDL broj:

MFCD00003548

Natrijum hidroksid je jaka baza koja se veoma koristi u industriji.

 • Najviše se koristi u proizvodnji papira, a koristi se i za proizvodnju natrijumovih soli i deterdženata, za podešavanje pH vrednosti tamo gde je potrebno da se poveća baznost sredine ili da se neutrališu kiseline i u organskim sintezama.
 • Korisiti se u Bajerovom procesu pri proizvodnji aluminijuma.
 • Zajedno sa hlorovodoničnom kiselinom se koristi za testiranje korozivnosti materijala ili zaštitnog sloja na materijalima.
 • U industriji je poznat i kao srestvo za pranje različite opreme, cisterni i sl. U njemu se rastvaraju masti, ulja i naslage na bazi proteina.
 • Sirova ulja lošeg kvaliteta mogu da se tretiraju natrijum hidroksidom kako bi se uklonile sumporne nečistoće u procesu koji je poznat kao kaustično pranje.
 • U industriji hrane natrijum hidroksid se koristi za pranje, hemijsko čišćenje voća i povrća, u proizvodnji bezalkoholnih pića, sladoleda, čokolade i kakaa, za šurenje živine i za omekšavanje maslina. Poznat je kao aditiv E 524.
 • Natrijum hidroskid se koristi i za skidanje boje sa drvenih predmeta.
 • Tokom prečišćavanja vode natrijum hidroksid se koristi za povećanje pH vode. Ovakva voda je manje korizivna za vodovodne cevi i sadrži manju količinu olova, bakra i drugih metala koji mogu da budu prisutni u vodi za piće.
 • U domaćistvu se koristi za pranje različitog posuđa od nerđajućeg čelika i staklenih posuda koje se koriste ze pečenje u rerni. Sredstva za čišćenje rerni su na bazi natrijum hidroksida. Koristi se za otčepljivanje odvoda, rastvara masti, ali i razgrađuje vlasi kose koje se zadržavaju u cevima.

MSDS, Natrijum hidroksid

Koncentrovani natrijum hidroksid je veoma kaustična hemikalija, jak iritant i koroziv, razgrađuje proteine i lipide u tkivu. Može da izazove opekotine i trajna oštećenja tkiva sa kojima dođe u kontakt, kao i opekotine očiju koje mogu da dovedu do trajnog oštećenja oka, kao i do slepila.

Prilikom rukovanja natrijum hidroksidom potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema: gumene rukavice, zaštitini mantil i zaštitne naočare.

Standardna prva pomoć u slučaju da natrijum hidroksid dođe u dodir sa kožom jeste da se ispira velikom količinom vode. Ispiranje vodom je potrebno ponavljati barem deset do petnaest minuta.

Rastvaranje natrijum hidroksida je jako egzoterman proces, pa toplota koja se tom prilikom odaje može da izazove opekotine.

Natrijum hidroksid je korizivan i za staklo, može da ošteti glazuru ili razdvoji spojeve od brušenog stakla. Korozivan je i za nekoliko metala, kao što je aluminijum.

Skladištenje

Potrebno je pažljivo čuvati natrijum hidroksid i obezbediti odgovarajuće smernice za čuvanje i obučiti zaposlene.

Materijali koji su kompatibilni sa natrijum hidroksidom su polietilen, polivinil hlorid, nerđajući čelik i plastika ojačana staklenim vlaknima, tako da je najbolje skladištiti natrijum hidroskid u kontejnerima napravljenim od navedenih materijala. Štok rastvor natrijum hidroksida bi trebalo da se čuva u plastičnim kontejnerima. Staklene kontejnere ne upotrebljavati za čuvanje natrijm hidroksida. Volumetrijski rastvor natrijum hidroksida zaštititi od vazduha da bi se sprečilo stvaranje karbonata u rastvoru.

Temperatura na kojoj se čuva natrijum hidroksid bi trebalo da bude ispod 15 °C

   

Preporučeni proizvodi