Propilen glikol - E 1520 - Industria.rs

Propilen glikol
Dostupno odmah Lično preuzimanje
Šifra proizvoda
PG

Propilen glikol

Cena od 910,00 din. 758,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti propilen glikol u pakovanjima od 1 litar, 1x2 i 1x4 litra, 5, 10, 25 i 50 litara;
  • Ekološko sredstvo za punjenje rashladnih sistema: obezbeđuje sigurnu zaštitu od smrzavanja i dugotrajnu zaštitu od unutrašnje korozije.

UPOTREBA PROPILEN GLIKOLA

Propilen glikol kao ekološki antifriz 

Ako se propilen glikol pomeša sa vodom, smanjuje se tačka mržnjenja i to je njegovo glavno svojstvo u antifriznom delovanju. Propilen glikol je obavezni sastojak antifriza ako se rashladni uređaj koristi za skladištenje hrane zbog svog važnog svojstva: propilen glikol je bezopasan kad dođe u dodir sa hranom. 

Takođe, ako može da dođe do mešanja propilen glikola sa drugim tečnostima, važno je da koristimo upravo ovaj oblik glikola - a ovo je česta pojava u sistemima za grejanje i u automobilima.

Prednosti u odnosu na MEG: Manje je štetan od mono etilen-glikola, a dobro štiti od zamrzavanja i sprečava koroziju. 

Upotreba propilen glikola u proizvodnji poliesterskih smola

45 % ukupne proizvodnje propilen glikola se usmerava na proizvodnju nezasićenih poliesterskih smola; Kako se i zašto proplien glikol koristi u proizvodnji poliesterskih smola? Tako što reaguje sa smešom nezasićenog andihrida maleinske kiseline i izoftalne kiseline dajući kopolimer. Ovaj, onda, delimično nezasićen polimer, podvrgava se daljem umrežavanju da bi se dobila termoaktivna plastika. U konkretno ovoj primeni, propilen glikol reaguje sa propilen oksidom dajući oligomere i polimere koji se koriste za proizvodnju polieuretena. 

 

Upotreba propilen glikola u prehrambenoj industriji

Upotreba propilen glikola u prehrambenoj industriji je velika i propilen glikol je proglašen generalno bezbednim proizvodom u hrani, čak je i Uprava za hranu i lekove SAD-a proglasila propilen glikol bezbednim u prehrambenim proizvodima. Možemo naći proplien glikol u sladoledu, proizvodima na bazi kafe, tečnim zaslađivačima, mlečnim proizvodima, sodi, a evo i kako se sve koristi - pod brojem E1520:

Propilen glikol kao sredstvo protiv zgrušnjavanja:

Sprečava da se komponente hrane lepe jedna za drugu i formiraju grudvice.

Propilen glikol kao antioksidans:

Omogućava da hrana duže traje jer sprečava da dođe u dodir sa kiseonikom.

Propilen glikol kao nosilac procesa i nosilac arome:

Rastvara druge aditive u hrani - boje, ukuse, antioksidanse; Služi za očuvanje arome koja već postoji u hrani, a ovo je posebno važno kod proizvodnje konzerviranog voća i povrća; 

Propilen glikol kao modifikator skroba i glutena u testu

Propilen glikol ovo radi tako što modifikuje testo u celini.

Propilen glikol kao emulgator:

sprečava odvajanje ostataka hrane - čini je kompaktnom.

Propilen glikol kao stabilizator i zgušnjivač:

zaslužan je za očuvanje kompaktnosti, konzistentnosti hrane, kao i za njeno zgušnjivanje pre obrade i nakon nje. Može sprečiti razlivanje hrane na ovaj način, a to je jako popularno kod raznih namaza i dresinga.

Propilen glikol kao teksturizator:

U ovom svojstvu može da promeni teksturu ili osećaj hrane;  

Propilen glikol kao humektant:

Propilen glikol u hrani deluje kao humektant. To znači da pomaže da se voda zadrži u hrani i da sprečava da se oni isuše. Naročito je potreban u proizvodima pekarske industrije: hlebu, kolačima i pecivima. 

 

Propilen glikol kao sastojak tečnosti za elektronske cigarete

Na našim društvenim mrežama možete pronaći ilustrovana objašnjenja o tome koje hemikalije vam trebaju za punjenje elektronskih cigareta: Facebook i Instagram

Postupak koji se preporučuje jeste postupak u kome se prvo izmešaju dve osnovne hemikalije, koje će dalje činiti bazu: propilen glikol i glicerin. Ove hemikalije možete izmešati u srazmeri pola-pola, a možete staviti više glicerina, za boli ,,vape" efekat ili više propilen glikola za bolji osećaj u grlu. Zatim je potrebno da odaberete aromu u intenzitetu koji vam je prihvatljiv, a na kraju i koncentraciju nikotina koju ćete želeti da konzumirate, s tim da je to zaista opciono.

                      

Proizvodnja arhitektonskih boja na bazi vode

Dakle, kako se ove boje prave na bazi vode, propilen glikol se koristi kako bi se produžilo vreme sušenja - i to se postiže tako što propilen glikol sprečava sušenje površine zbog sporijeg isparavanja u poređenju sa vodom.

Propilen glikol u farmaceutskim proizvodima

Čest je sastojak kad su u pitanju vaporizatori - da bi se sadržina nekog farmaceutskog proizvoda ili proizvoda za ličnu negu raspršila i došla do vas, ponekad je potreban propilen glikol. Propilen glikol je fantastičan sastojak sredstava za dezinfekciju ruku zato što služi kao humektant i sprečava isušavanje kože. 

Propilen glikol kao rastvarač

se koristi u mnogim farmaceutskim proizvodima, uključujući lokalne, injekcijske i oralne formulacije. Takođe, kada su farmaceutski lekovi nerastvorljivi u vodi, koristiće se propilen glikol kao rastvarač i nosilac. Upotreba propilen glikola kao rastvarača se vezuje i za proizvodnju: kapsula i veštačkih suza. 

 

Propilen glikol, specifikacija proizvođača

Šta je propilen glikol - specifikacija i osobine

Propylene glycol

Hemijska formula:

CH3CH(OH)CH2OH;

Izgled:

Propilen glikol je viskozna bezbojna tečnost koja je skoro bez mirisa, ali blago slatkastog ukusa; 

 

Sistemski naziv:

/

YUPAC naziv:

propan-1, 2-diol;

Drugi nazivi:

2-propandiol, propan-1,2-diol;

Molekulska masa:

76,10 g/mol

Tačka topljenja:

/

Tačka ključanja:

104 °C

Tačka mržnjenja:

/

CAS broj:

57-55-6

EC broj:

200-338-0

Relativna gustina:

na 20°C: 1,03

pH vrednost:

/

Rastvorljivost:

Rastvoriv je u vodi potpuno.

Dobijanje propilen glikola:

Propilen glikol se dobija tako što se doda voda u propilen oksid. Propilen oksid je, pri tome, još jedan od derivata nafte.

 

Mere zaštite tokom upotrebe propilen glikola

MSDS, propilen glikol

Mere zaštite u slučaju udisanja propilen glikola

Ako je neko udahnuo propilen glikol, treba ga izneti na svež vazduh i napustiti kontaminirano, zagađeno područje.

Mere zaštite ako propilen glikol dođe u dodir sa kožom

Ako je propilen glikol došao u dodir sa kožom, delove tela koji su došli u dodir sa hemikalijom isprati sa puno vode i sapuna.

Mere zaštite ukoliko propilen glikol dođe u dodir sa očima

Ako je propilen glikol došao u dodir sa očima, ispirati ih bar 15 minuta sa puno vode.

Propilen glikol se kolokvijalno naziva i zeleni antifriz, što svedoči o njegovoj (ne)štetnosti u odnosu na mono etilen-glikol.

Skladištenje propilen glikola

U toku skladištenja propilen glikola treba obezbediti dobro provetravanje i preduzeti mere protiv statičkog elektriciteta - zato što postoji mogućnost udisanja para i aerosola. Mesto gde se čuva propilen glikol treba da bude odvojeno od hrane i pića, kao i od hrane i pića za životinje. 

Da ne bismo ugrožavali životnu sredinu, striktno je zabranjeno izlivanje propilen glikola u kanalizaciju, površinske vode ili tlo.

Preporučeni proizvodi