Perhloretilen - tečnost za hemijsko čišćenje - Industria.rs

perhloretilen - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
PHE

Perhloretilen

Cena od 680,00 din. 566,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti perhloretilen u pakovanjima od 1 litar, 1x2 i 1x4 litra;
  • Bezbojna tečnost slatkastog mirisa koja se vrlo široko koristi u postupcima hemijskog čišćenja garderobe.

Upotreba perhloretilena

Perhloretilen u pocesu hemijskog čišćenja

U procesima hemijskog čišćenja - skoro sve radionice hemijskog čišćenja će imati ovo jedinjenje. Najpre je neophodno utvrditi da li tkanina uopšte može biti tretirana perhloretilenom (neke ručno vezene stvari, na primer, ne spadaju u iste).

Kako perhloretilen prodire u tkaninu?

Za proces hemijskog čišćenja se koriste posebne mašine te namene, a važno je da se u njihov bubanj, zajedno sa ostalim deterdžentima, ubaci i perhloretilen. Rotacija bubnja je proces koji omogućava da perhloretilen prodre u tkanine i tako otopi nečistoće. Dok se odeća suši u mašini, perhloretilen isparava.

Perhloretilen kao odmašćivač

U automobilskoj i drugim industrijama obrade metala se koristi kao odmašćivač.

Perhloretilen u hemijskoj industriji

u hemijskoj industriji pri proizvodnji sredstava za skidanje boja i pri proizvodnji sredstava za skidanje mrlja.

Perhloretilen u proizvodnji guma i električnih komponenata

Perhloretilen je važan sastojak u proizvodnji guma za čišćenje i proizvodnju električnih komponenata.

Perhloretilen kao rastvarač

U hemijskoj industriji kao tehnička hemikalija, rastvarač.

Ukoliko želite nešto drugo od organskih rastvarača, celu našu ponudu možete pogledati ovde

 

 

 

 

 

 

Perhloretilen, specifikacija

Tetrachloroethylene.svg

Hemijska formula:

C2Cl4

Izgled:

bezbojna tečnost slatkastog mirisa koji podseća na hloroform.

Sistemski naziv:

 

YUPAC naziv:

Tetrahloretilen;

Drugi nazivi:

Tetrahloretilen, PERC, PCE;

Molekulska masa:

165.82 g/mol

Tačka topljenja:

−19 °C (−2 °F; 254 K)

Tačka ključanja:

121.1 °C (250.0 °F; 394.2 K)

Tačka mržnjenja:

 

CAS broj:

127-18-4

 

EC broj:

 

Relativna gustina:

1.622 g/cm3

pH vrednost:

 

Rastvorljivost:

u vodi: 0.15 g/L (25 °C)

 

 

Bezbednost u rukovanju perhloretilenom i skladištenje perhloretilena

MSDS, Perhloretilen

Ukoliko se osećate loše i u slučaju nezgode, odmah potražite pomoć lekara.

Udisanje perhloretilena

Kako je moguće nadražiti gornje disajne puteve i izazvati opijenost, povređenog izneti napolje. Ako dođe do zastoja u disanju, dati mu veštačko disanje ili kiseonik i odmah potražiti lekarsku pomoć.

Dodir perhloretilena i kože

Može dovesti do sušenja kože i do iritacije. Skinuti kontaminiranu odeću i obuću, a delove tela koji su došli u dodir sa hemikalijom oprati sa puno vode i sapuna.

Perhloretilen u dodiru sa očima

Izaziva iritaciju očiju. Prvo ukloniti sočiva, pa otvorene oči ispirati najmanje 15 minuta.

Šta ako dođe do gutanja perhloretilena?

Može osetiti mučninu, nagon za povraćanjem, bolove u stomaku. Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom, a onda popiti 1 do 2 čaše vode.

H315: Izaziva iritaciju kože

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

H319: Dovodi do jake iritacije oka

H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Sladištenje i čuvanje perhloretilena

Čuvati u suvom, hladnom i dobrom provetrenom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala. Čuvati ga odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Temperatura skladištenja treba da bude manja od 40 stepeni C, a proizvod zaštićen od sunčevog zračenja.

Proizvod treba čuvati u originalnoj ambalaži, a kod punjenja treba biti obazriv i ne prekoračivati 80-90 posto zapremine pakovanja. Nakon otvaranja, pakovanje treba držati uspravno.

Obavezno treba sprečiti stvaranje isparenja ili aerosola.

 

Preporučeni proizvodi