Poliesterski set | Reparacija i krpljenje | Industria.rs

Poliesterski set
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
PES

Poliesterski set

Cena od 1.490,00 din. 1.241,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Proizvođač: Dugalak, Šabac; 
  • Sadržaj seta: pakovanje smole sa umešanim ubrzivačem, očrvšćivač (peroksid) i pribor. Kod nas možete kupiti poliesterski set u pakovanjima od 750 g i 3 kilograma.
  • Set je fantastičan za sve vrste sitnih popravki u domaćinstvu: delova od metala, drveta, plastike, a naročito je efikasan za svaki tip krpljenja delova od plastike.

Primena poliesterskog seta

Poliesterski set koji vam nudimo je veoma praktičan za različite vrste popravki u domaćinstvu, a posebno bismo izdvojili njegovu upotrebu u automobilskoj industriji i u radinosti reparaciji čamaca. 

Evo njegovih glavnih upotreba: 

Način upotrebe poliesterskog seta u popravci čamaca - ceo postupak

Poliester set je veoma koristan u popravci čamaca, posebno ako se radi o delovima koji su već izrađeni od epoksidne smole ili drugih sličnih materijala. Oštećenja koja ovom prilikom želimo sanirati javila su se zbog udaraca, ogrebotina, pukotina ili korozije. Redosled postupaka koje ovom prilikom želimo izvesti je sledeći:

1. Očistiti područje od svih ostataka ili oštećenih delova materijala.

2. Oblikovati poliestersku smolu prateći instrukcije proizvođača.

3. Koristite alat (već sadržan u poliesterskom setu) i pripremljenu smolu nanesite na pripremljeno područje.

4. Ako je potrebno, ojačajte i učvrstite dodatno materijal očvršćivačem dok je smola još vlažna.Tako ćete povećati i stabilnost i čvrstinu površina.

5. Potrebno je sada da sačekate da se smola stvrdne. Nakon što ste u to sigurni, možete dodatno izbrusiti, polirati ili obojiti željeni deo.  

Poliester set u nadogradnji i proizvodnji različitih delova komercijalnih vozila: kombija i kamiona

Kada kažemo komercijalno vozilo, mislimo na kombije i na kamione. Epoksidne smole se u ovim situacijama koriste kako bi se povećao prostor koji je namenjen za teret, kako bi se unapredile perormanse vozila ili kako bi se povećala njegova funkcionalnost. Pri ovoj nameni, poliesterski set učestvuje u dodadavanju novih delova ili određenoj izmeni postojećih.

Delovi vozila koji se mogu napraviti od poliesterske smole: 

  • kutije za alat, tj. prostori za odlaganje;
  • kontejneri;
  • pregrade, tj, police za organizaciju tereta;
  • krovni spojleri i produžeci;
  • branici i odbojnici;

Primena poliesterskog seta u proizvodnji automobilskih delova

Kada je potrebna alternativa metalnim ili drugim delovima u automobilskoj industriji, na scenu stupa poliester set. Ovde treba biti pažljiv pri formiranju proizvoda jer je potrebno da on sasvim odgovara funkciji i izgledu originalnog dela.

Primena poliesterskog seta u proizvodnji čamaca i jahti

Poliesterski setovi se često koriste za proizvodnju čamaca i jahti, posebno kada su u pitanju plovila manjih i srednjih veličina. Najčešće se koristi u kombinaciji sa fiberglasom ili karbonskim vlaknima i katalizatorom. Ovakav materijal je onda izdržljiv za proizvodnju trupa, ali i drugih delova plovila.

 

Primena poliesterskog seta u proizvodnji i popravci predmeta od fiberglasa

Ovde se poliesterska smola već tradicionalno koristi. Najčešće su to delovi za automobile, za plovila, sportsku opremu, za kućne aparate, kućišta za elektroniku, ali i dekorativni predmeti u ovoj oblasti.

Poliesterski set u izradi modela i kalupa

Poliesterski set služi za izradu delova i kalupa najrazličitijih industrija. U automobilskoj industriji, na primer, naići ćemo na izradu kalupa za proizvodnju delova od stakla i metala. 

Poliesterski set u građevinskoj industriji

Epoksi smola u građevinskoj industriji služi za izradu:laminata za oblaganje, cevi, panela za zidove, bazena i bazenskih obloga, kade za kupatila, obloga za zidove, ali i za popravku betona.

Primena poliesterskog seta u proizvodnji nakita

Postoji nekoliko situacija u kojima će vam poliesterski set biti koirstan u izradi nakita:

Poliesterski set u postupku livenja nakita u kalupe

Poliiestersku smolu, koja je pomešana sa očvršćivačem i bojama, možete sipati u kalup koji je napravljen od silikona ili drugih materijala. Zatim tu smolu treba ostaviti da se stvrdne i, voila - vaš nakit je spreman! Vaše je samo da eksperimentišete sa bojama i oblicima kalupa, a smola će poslušati sve što joj kažete. 

Poliesterski set kao lepak koji drži delove nakita na mestu

Kada je potrebno prilepiti različite elemente poput perli, dragog i poludragog kamenja, metalne ili drvene ukrase, poliesterska smola vam služi kao lepak koji omogućava sjedinjavanje ovih elemenata. Zamislite koje sve kombiancije materijala možete izvesti sa ovim!

Poliesterski set u tehnici inkorporacije nakita

Ovaj postupak podrazumeva ugrađivanje različitih delova nakita i različitih objekata unutar slojeva smole. Ovako se stvara neobično lep efekat dubine slojevitosti nakita koji gotovo nikada ne može biti kreiran isti, tj. koji je uvek unikatan. 

Savet plus: opšti koraci za primenu poliesterskog seta:

1. Pripremite dobro osvetljeno i provetreno radno mesto i zaštitnu opremu za rad: rukavice, naočare i masku za lice.

2. Pripremite površinu na kojoj želite da radite: potrebno je da bude suva, čista - bez masnih ostataka i slično. Ako je potrebno, možete čak i brušenje upotrebiti da bi površina bila dovoljno čista. 

3. Poštujte uputstva proizvođača (na našoj etiketi) prilikom umešavanja katalizatora u smolu. Važno je da mešanje bude dovoljno dugo kako bi smesa postala potpuno homogena. Ovo je korak u kojem se obično dodaju pigmenti željene boje.

4. Zavisno od projekta, koristite odgovarajući alat kako biste naneli smolu na deo kojem je potrebno - valjak, četku. Vrlo je važno da je nanesete ravnomerno.

5. Ako želite dodatno ojačavanje, moguće je dodati, dok je smola još vlažna, fiberglas tkaninu i tako povećati tvrdoću i izdržljivost.

6. Budite strpljivi prilikom stvrdnjivanja - sačekajte da se sam proces odigra i nemojte pokušavati da ga sami pospešite.

7. Ako želite promenu oblika koji ste dobili, nakon stvrdnjavanja možete uraditi dodatno brušenje. Brušenje bi trebalo da učini materijale glatkim. U slučaju da želite da postignete veći sjaj, sada je pravi trenutak da ispolirate ovaj deo. 

8. Ovaj korak se takođe odnosi na održavanje higijene: važno je sve ostaviti čistim - uklonite ostatke ambalaže po proceduri, a ruke dobro operite. 

Depol H-230 P, specifikacija proizvođača;

Specifikacija poliesterskog seta i osobine poliesterskog seta 

Zahvaljujući svojim odličnim mehaničkim karakteristikama, otpornosti na atmosferske uticaje, kao i dobrim svojstvima odgovornim za upotrebu, Depol H-230 P se koristi za proizvodnju kompozita širokog spektra primene, metodom ručnog laminiranja. Smolu odlikuje odlično kvašenje staklenih vlakana kao i veoma dobra deaeracija prilikom
apliciranja.

Hemijska formula:

 

Izgled:

Plavičasta,
transparentna, blago
opalescentna tečnost,
bez mehaničkih
nečistoća

YUPAC naziv:

Nema podataka;

Sadržaj čvrstih materija: 

60-64 %

Molekulska masa:

 

Tačka paljenja: 

31°C 

Tačka ključanja:

145°C (stiren);

Tačka mržnjenja:

Nema podataka;

Gustina na 20°C :

1,1±0,05 g/cm3

pH vrednost:

Nema podataka;

Rastvorljivost:

Nije rastvorljivo u vodi;

Viskoznost, FORD 4, na 20°C :

95-110 s u zimskoj verziji, a 110-130 s u letnjoj verziji; 

Napon pare:

6,7 h Pa (stiren)

Gustina pare:

3, 6 

Kiselinski broj: 

15-30 mg KOH/g

Vreme želiranja, 20 ºC
1,5% Butanox M50:

10-15 min u zimskoj verziji i 18-25 minuta u letnjoj verziji;

 

MSDS, DEPOL H-230 P

Bezbednost u rukovanju poliesterskim setom i skladištenje poliesterskog seta

Poliesterski set i udisanje

Ako dođe do udisanja komponenti iz ovog seta, povređenog izneti na svež vazduh i napustiti kontaminirano (zagađeno) područje. Ako je povređeni u ozbiljnom stanju, treba ga položiti u stabilan bočni položaj i potražiti pomoć lekara.

Poliesterski set i dodir sa kožom

U ovoj situaciji je potrebno skinuti kontaminiranu odeću i obuću, a onda i isprati delove koji su došli u kontakt sa puno vode i sapuna. Ako se, pak, situacija ne poboljša, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

Poliesterski set u dodiru sa očima

Ukoliko osoba koristi kontaktna sočiva, potrebno ih je ukloniti odmah. Otvorene oči zatim treba nekoliko minuta ispirati, trudeći se da pri tome mnogo vode ode i ispod kapaka. Ako se simptomi i dalje budu zadržavali, potrebno je potražiti pomoć lekara.

U slučaju gutanja delova poliesterskog seta

Važno je da vam skrenemo pažnju da ne smete izazivati povraćanje. Zatim je potrebno ispirati usta vodom, ali i pozvati stručnu pomoć.

Oznake:

H226: Zapaljiva tečnost i para;

H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva;

H315: Izaziva jaku iritaciju kože;

H319: Dovodi do jake iritacije oka;

H332: Štetno ako se udiše;

H335: Može da izazove iritaciju respiratornih organa;

H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plod;

H372: Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (organi čula sluha);

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama;

EUH208: Sadrži kobalt bis(2-etil-heksanoat). Može da izazove alergijsku reakciju;

 

 

Preporučeni proizvodi