Petrohemija

Petrohemija

Karakteristični rafinerijski proizvodi u malim pakovanjima

Filteri
Shopping Options
Pakovanje
  1. Čisti vazelin - petrolatum

    Detalji
  2. razređivač - vajt spirit

    Detalji
  3. lako (tečljivo) i teško ulje

    Detalji