Propilen glikol - tehničke čistoće - Industria.rs

Propilen glikol
Dostupno odmah Lično preuzimanje
Šifra proizvoda
PG

Propilen glikol

Cena od 1.300,00 din. 1.083,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti propilen glikol u pakovanjima od 1 litar, 1x2 i 1x4 litra, 5, 10, 25 i 50 litara;
  • Ekološko sredstvo za punjenje rashladnih sistema: obezbeđuje sigurnu zaštitu od smrzavanja i dugotrajnu zaštitu od unutrašnje korozije.

Propilen glikol, tehnička specifikacija proizvođača

Definicija propilen glikola iliti šta je propilen glikol: Propilen glikol je viskozna bezbojna tečnost koja je skoro bez mirisa, ali blago slatkastog ukusa; 

Formula: CH3CH(OH)CH2OH;

Propylene glycol

CAS broj: 57-55-6  

EC broj: 200-338-0

Drugi nazivi: 2-propandiol, propan-1,2-diol;

YUPAC naziv: propan-1, 2-diol

Molekulska masa:76,10 g/mol

Tačka ključanja:104 °C

Relativna gustina na 20°C:1,03 

Sadržaj sumpora:

UPOTREBA PROPILEN GLIKOLA:

  • PROIZVODNJA POLIESTERSKIH SMOLA: 45 % ukupne proizvodnje propilen glikola se usmerava na proizvodnju nezasićenih poliesterskih smola; Kako se i zašto proplien glikol koristi u proizvodnji poliesterskih smola? Tako što reaguje sa smešom nezasićenog andihrida maleinske kiseline i izoftalne kiseline dajući kopolimer. Ovaj, onda, delimično nezasićen polimer, podvrgava se daljem umrežavanju da bi se dobila termoaktivna plastika. U konkretno ovoj primeni, propilen glikol reaguje sa propilen oksidom dajući oligomere i polimere koji se koriste za proizvodnju polieuretena. 

 

  • PROIZVODNJA ARHITEKTONSKIH BOJA NA BAZI VODE: Dakle, kako se ove boje prave na bazi vode, propilen glikol se koristi kako bi se produžilo vreme sušenja - i to se postiže tako što propilen glikol sprečava sušenje površine zbog sporijeg isparavanja u poređenju sa vodom.

 

  • PREHRAMBENA INDUSTRIJA: Upotreba propilen glikola u prehrambenoj industriji je velika i propilen glikol je proglašen generalno bezbednim proizvodom u hrani, čak je i Uprava za hranu i lekove SAD-a proglasila propilen glikol bezbednim u prehrambenim proizvodima. Možemo naći proplien glikol u sladoledu, proizvodima na bazi kafe, tečnim zaslađivačima, mlečnim proizvodima, sodi, a evo i kako se sve koristi - pod brojem E1520:

                     propilen glikol kao sredstvo protiv zgrušnjavanja - sprečavaju da s ekomponente hrane lepe jedna za drugu i formiraju grudvice;

                     propilen glikol kao antioksidans: omogućava da hrana duže traje jer sprečava da dođe u dodir sa kiseonikom;

                     propilen glikol kao nosilac: rastvara druge aditive u hrani - boje, ukuse, antioksidanse;

                    propilen glikol kao modifikator skroba i glutena u testu - i to tako što modifikuje testo u celini;

                    propilen glikol kao emulgator: sprečava odvajanje ostataka hrane;

                    propilen glikol kao sredstvo protiv isušivanja hrane: s obzirom na to da ima svojstva ovlaživača, nivo vlage je stabilan ako se propilen glikol doda u hranu;

                    propilen glikol kao stabilizator i zgušnjivač: zaslužan je za očuvanje kompaktnosti hrane, kao i za njeno zgušnjivanje pre obrade i nakon nje;

                    propilen glikol kao teksturizator: može da promeni teksturu ili osećaj hrane;  

                     

  • PROPILEN GLIKOL KAO ANTIFRIZ: Ako se propilen glikol pomeša sa vodom, smanjuje se tačka mržnjenja. Propilen glikol je obavezni sastojak antifriza ako se rashladni uređaj koristi za skladištenje hrane - propilen glikol je bezopasan kad dođe u dodir sa hranom. 

 

  • PROPILEN GLIKOL U FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA: Čest je sastojak kad su u pitanju vaporizatori - da bi se sadržina nekog farmaceutskog proizvoda ili proizvoda za ličnu negu raspršila i došla do vas, ponekad je potreban propilen glikol. Propilen glikol je fantastičan sastojak sredstava za dezinfekciju ruku zato što služi kao humektant i sprečava isušavanje kože. 

Propilen glikol kao RASTVARAČ se koristi u mnogim farmaceutskim proizvodima, uključujući lokalne, injekcijske i oralne formulacije. Takođe, kada su farmaceutski lekovi nerastvorljivi u vodi, koristiće se propilen glikol kao rastvarač i nosilac. Upotreba propilen glikola kao rastvarača se vezuje i za proizvodnju: kapsula i veštačkih suza. 

 

  • PROPILEN GLIKOL U CIGARETAMA: Propilen glikol ili biljni glicerin ili mešavina oba sastojka su glavni sastojci u elektronskim cigaretama. Oni su nosioci supstanci kao što su nikotin i arome u elektronskim cigaretama i raspšavanjem stvaraju utisak dima. 

                      

MSDS, propilen glikol

U toku skladištenja propilen glikola treba obezbediti dobro provetravanje i preduzeti mere protiv statičkog elektriciteta - zato što postoji mogućnost udisanja para i aerosola. Mesto gde se čuva propilen glikol treba da bude odvojeno od hrane i pića, kao i od hrane i pića za životinje. 

Da ne bismo ugrožavali životnu sredinu, ne smemo da izlivamo propilen glikol u kanalizaciju, površinske vode ili tlo.

Ako je neko udahnuo propilen glikol, treba ga izneti na svež vazduh i napustiti kontaminirano, zagađeno područje.

Ako je propilen glikol došao u dodir sa kožom, delove tela koji su došli u dodir sa hemikalijom isprati sa puno vode i sapuna.

Ako je propilen glikol došao u dodir sa očima, ispirati ih bar 15 minuta sa puno vode.

Propilen glikol se kolokvijalno naziva i zeleni antifriz, što svedoči o njegovoj (ne)štetnosti u odnosu na mono etilen-glikol.

Preporučeni proizvodi