Silikonski antipenušavac - efikasno obaranje pene - Industria.rs

Silikonski antipenušavac - jedan kilogram
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
A

Silikonski antipenušavac Siloksan A

Cena od 770,00 din. 641,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti antipenušavac u koncentraciji od 10 do 30 % aktivne materije (silikonskog ulja) i u dva kvaliteta: tehničkom i prehrambenom;
  • Antipenušavac možete kupiti u pakovanju od 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20, 25 i 50 kg;
  • Koristi se efikasno u svim procesima u kojima je potrebno OBARANJE PENE, a posebno se izdvajaju: hemijska, prehrambena, petrohemijska, farmaceutska, papirna i tekstilna industrija;

Primena silikonskog antipenušavca

Silikonski antipenušavac u proizvodnji deterdženata, sapuna i u hemijskoj industriji generalno

Hemijska industrija: u proizvodnji adheziva, deterdženata, sapuna, sintetičke gume, veštačkih đubriva, grafičkih boja, u preradi lateksa, smola, skroba, kao aditiv za pesticide i insekticide;

Silikonski antipenušavac u prehrambenoj i farmaceutskoji industriji

Silikonski antipenušavac u ovim industrijama učestvuje u fermentaciji antibiotika i fermentaciji kvasca, dehidraciji hrane, preradi voća i povrća, proizvodnji instant kafe, džemova i želea, osvežavajućih pića, sirupa, kiseljenje povrća, turšije, rafinacija šećera;

Silikonski antipenušavac u petrohemijskoj industriji

Proizvodnja akrilonitrita, aditiva za antifriz, za podmazna ulja, prerada asfalta, proizvodnja bituminskih emulzija; za suvu destilaciju ulja drveta, proizvodnju etilenoksida, proizvodnju propilenoksida, regeneracija glikola iz susila, ,,visbreaker“ postupak, „Pipe still“ peći, separaciju prirodnog gasa, ispiranje ugljendioksida, apsorpcija ugljendioksida, sušenje gasova;

Papirna i tekstilna industrija

Proizvodnja celuloze i papira, dobijanje drvene pulpe, završna obrada kože, prerada i obrada tekstila;

Druge primene silikonskog antipenušavca

Lateksiranje podnih obloga, cirkulacija rashladne vode, ekstracija ruda, pranje boca, prečišćavanje otpadnih voda, opšta regulacija.

Silikonski antipenušavci - SILOKSAN A - veoma su zastupljeni u hemijskoj, prehrambenoj, tekstilnoj i industriji papira. Široku primenu imaju i u proizvodnji deterdženata i pesticida. U prehrambenoj industriji koriste se u fermentacionim procesima.

Naši antipenušavaci se mogu primenjivati u sledećim uslovima:

Siloksan A1 za vodene, blago alkalne - jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se vodom.

Siloksan A2 za nevodene, blago alkalne - jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A3 za vodene, alkalne - jako kisele, hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

Siloksan A4 za nevodene - hladne i tople medije. Razređuje se u organskim rastvaračima.

 

➡️ Evo jednog konkretnog saveta kako da se rešite pene tokom pečenja rakije, tj u postupku proizvodnje alkohola - post sa direktnim uputstvom je na našem Instagramu.

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (srp)

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (eng)

tds Silikonski antipenušavac Siloksan A (rus)

 

Specifikacija i osobine slikonskog antipenušavca

SILOKSAN A su antipenušavci na bazi silikonskih ulja.

Pravimo ih u koncentraciji od 10 do 30 % aktivne materije i u dva kvaliteta: tehničkom i prehrambenom.

Hemijski naziv:

Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i aditivi.

Izgled:

Silikonski antipenušavac Siloksan A je emulzija mlečno bele boje bez mirisa.

Sadržaj aktivne materije:

Od 10 do 30 %;

pH vrednost:

6-7

Rastvorljivost: 

Potpuno mešljiv u vodi;

Stabilnost i reaktivnost:

Siloksan A je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti ne duže od 6 meseci.

Prednosti koje poseduje antipenušavac:

  • visoka termička i oksidaciona postojanost;

  • visoka efikasnost nezavisno od pH vrednosti;

  • nizak napon para i nizak površinski napon;

  • nezapaljivost, neaktivnost i netoksičnost.

Bezbednost i skladištenje silikonskog antipenušavca

MSDS, silikonski antipenušavac

Pri rukovanju ne jesti, piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se Siloksan A pravilno koristi, nisu potrebne posebne mere opreza.

Maksimalno vreme skladištenja 6 meseci. Čuvati na temperaturama većim od 0°C.

 

Preporučeni proizvodi