Silikonsko ulje Siloksan DM

Silikonsko ulje Siloksan DM
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
Siloksan DM

Silikonsko ulje Siloksan DM

Cena od 1.190,00 din. 991,67 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Silikonska ulja Siloksan DM su bezbojne uljaste tečnosti, koja se nude u više viskoziteta, od 100 cp (veoma tečljivo ulje) do 60.000 cp (teško tečljivo ulje).
Silikonska ulja Siloksan DM su hemijski inertna, ne rastvaraju se u vodi i otporna su na temperaturama do 300 °C. Koriste se u brojnim industrijama kao sredstvo za podmazivanje, sredstvo protiv slepljivanja, hidraulička tečnost itd.

Kvalitet silikonskog ulja je 99,5% .

Hemijski naziv: Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9)

Izgled: Silikonsko ulje Siloksan DM je tečnog agregatnog stanja, bez boje i mirisa.

Fizičko - hemijske karakteristike: Kinetičke viskoznosti: od 100 mm2/s do 60.000 mm2/s. Tačka mržnjenja: -50 °C Temperatra razlaganja: >250 °C Tačka ključanja: >300 °C Tačka paljenja: 450 °C.

Stabinosti i reaktivnost: Siloksan DM je stabilno sredstvo bez poznatih opasnih reakcija. Nekompatabilno je sa jakim oksidacionim sredstvima i na temperaturi preko 150 °C oslobađa minimalne količine formaldehida.

 

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičko-hemijskih osobina, silikonska ulja imaju svoju upotrebu u velikom broju različitih tehnoloških procesa i koriste se za proizvodnju različitih proizvoda.

SILIKONSKO ULJE SLUŽI ZA PROIZVODNJU:

hidraulične, kompresione, kočione, amortizujuće tečnosti - koje dalje služe za podmazivanje komandnih, regulacionih i mernih instrumenata svih vrsta, za podmazivanje kvačila, za stavaranje tečnih opruga itd. Veliki deo ovog programa čine termalne tečnosti koje opstaju na temperaturi od -50 do 200 stepeni Celzijusa;

sredstava za odvajanje i klizna sredstva, i to u preradi i obradi gume, plastike, elastomera - u livarstvu, gasnom i elektrolučnom zavarivanju; U ovom svojstvu se koristi i u dielektričnim i rashladnim medijumima: elektrotehnici i elektronici - ovde su to  ulja za transformatore, kondenzatore i rasklopne uređaje;

krema za negu ruku, losiona za sunčanje, zaštitnih krema, lakova za kosu, i to kao aditivi u kozmetici; 

boja i lakova - tu služe kao sredstvo protiv isplivavanja pigmenta, protiv kratera i protiv izgleda poput pomorandžine kore;

politura, sredstava za čišćenje za automobilsku kozmetiku, te sredstva za održavanje podova, nameštaja, obuće, prozora itd.

 

KAO PODMAZNA TEČNOST SE KORISTE:

kod plastičnih materijala, sintetičkih tekstilnih vlakana, različitih sistema metal-plastika (aparati za
fotokopiranje, magnetofonske kasete, kino-aparati, igračke, trake za trčanje).

 

SLUŽE ZA HIDROFOBIZIRANJE STAKLA I KERAMIKE:

svetlećih cevi (sijalice), visokonaponskih izolatora, medicinskih posuda i špriceva (boce, ampule), hirurških instrumenata.

 

Dodatne detalje o silikonskom ulju možete naći u priloženim dokumentima:

tds Silikonsko ulje Siloksan DM (srp)

tds Silikonsko ulje Siloksan DM (eng)

tds Silikonsko ulje Siloksan DM (rus)

 

MSDS, Silikonsko ulje Siloksan DM

Pri rukovanju nemojte jesti, piti ili pušiti. Kada se proizvod pravilno koristi, nisu potrebne posebne mere opreza.

Čuvati odvojeno od nekompatibilnih proizvoda.

Preporučeni proizvodi