Sirćetna kiselina

sircetna kiselina u raznim pakovanjima
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), član 72, izjavljujem da ću predmetnu hemikaliju koristiti u industrijske i profesionalne svrhe.
Šifra proizvoda
SK

Sirćetna kiselina

Cena od 500,00 din. 416,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Nudimo je u 80% rastvoru i u dva kvaliteta: tehnički (technical grade) i prehrambeni (food grade).
  • Osnovni proizvod koji nastaje jakim razblaživanjem sirćetne kiseline je sirće.  
  • Koristi se kao važan hemijski reagens i ima široku primenu u hemijskoj industriji.

 

Sirćetnu kiselinu nudimo u dva kvaliteta: tehnički - TG (technical grade) i prehrambeni - FG (food grade).

Izgled, ukus i miris:

Sirćetna kiselina je bezbojno, tečno jedinjenje, ima karakterističan kiseli ukus i neprijatan miris nalik sirćetu.

Sirćetna kiselina je slaba organska, karboksilna kiselina. Veoma razblaženi rastvor je sirće, bezvodni oblik je glacijalna sirćetna kiselina, a soli su acetati. Važan je hemijski reagens i ima široku primenu u industriji.

 

 

 

 

 

Formula:

CH3COOH

Sistemski naziv:

Etanska kiselina

IUPAC naziv:

Acetatna kiselina

Molekulska masa:

60,05 g/mol

Gustina:

1,049 g cm-3

CAS broj:

64-19-7

EC broj:

200-580-7

MDL broj:

MFCD00036152

 

 

 

  • Najpoznatija primena sirćetne kiseline je za proizvodnju sirćeta koje se koristi u ishrani. Osim toga u domaćinstvu se koristi za čišćenje zbog svojih antibakterijskih i antifugicidnih svojstava, za uklanjanje kamenca i rđe, otpušavanje odvoda i pri pranju veša.
  • U hemijskoj industriji se koristi za dobijanje monomera vinil acetata od kog se dobijaju polivinil acetat, acetat celuloze i druga jedinjenja koja se koriste u proizvodnji boja, mastila i različitih premaza, lepka za drvo, sintetičkih vlakana i tkanine, pri izradi fotografskih filmova.
  • Korisiti se i kao rastvarač u različitim industrijskim procesima. Rastvara: neorganske soli, šećere, ulja, elemente kao što su sumpor i jod. Lako se meša sa vodom, hloroformom i heksanom.
  • U industriji hrane služi kao aditiv E260 - kao regulator kiselosti, konzervans i pojačivač ukusa.

MSDS, sirćetna kiselina 80%

Koroziv R34 (Annex III of European Union Directive 67/548/EEC)

Koncentrovana sirćetna kiselina može da ošteti kožu, opekotine i plikovi mogu da se pojave posle nekoliko časova od kontakta sa kiselinom. Duga izloženost (8 časova) parama sirćetne kiseline može da izazove iritacije očiju, nosa i grla, ređe oštećenja pluća, očiju i kože.

Skladištenje

Sirćetna kiselina se čuva u odobrenoj zoni daleko od izvora toplote. Ne sme biti blizu nekompatibilnim materijalima kao što su oksidujući i redukujući agensi, metali, kiseline i baze. Skladišti se u ohlađenoj zoni sa ventilacijom u odgovarajućem, zapečaćenom pakovanju.

Pakovanje

Industria.rs nudi 80% rastvor sirćetne kiseline u plastičnim bocama i kanisterima.

Preporučeni proizvodi