Sirćetna kiselina - u raznim pakovanjima - Industria.rs

sircetna kiselina u raznim pakovanjima
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), član 72, izjavljujem da ću predmetnu hemikaliju koristiti u industrijske i profesionalne svrhe.
Šifra proizvoda
SK

Sirćetna kiselina

Cena od 510,00 din. 425,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti sirćetnu kiselinu u pakovanjima od 1l, 1x2 i 1x4 litra, 5 litara i 10 litara;
  • Nudimo je u 80% rastvoru i u dva kvaliteta: tehnički (technical grade) i prehrambeni (food grade).
  • Osnovni proizvod koji nastaje razblaživanjem sirćetne kiseline je sirće.  

 

Primena sirćetne kiseline

Sirćetna kiselina je slaba organska, karboksilna kiselina. Veoma razblaženi rastvor je sirće, bezvodni oblik je glacijalna sirćetna kiselina, a soli su acetati. Važan je hemijski reagens i ima široku primenu u industriji.

Proizvodnja sirćeta od sirćetne kiseline

Najpoznatija primena sirćetne kiseline je za proizvodnju sirćeta koje se koristi u ishrani. Osim toga, u domaćinstvu se koristi za čišćenje zbog svojih antibakterijskih i antifugicidnih svojstava, za uklanjanje kamenca i rđe, otpušavanje odvoda i pri pranju veša.

Sirćetna kiselina u hemijskoj industriji

U hemijskoj industriji se koristi za dobijanje monomera vinil acetata od kog se dobijaju polivinil acetat, acetat celuloze i druga jedinjenja koja se koriste u proizvodnji boja, mastila i različitih premaza, lepka za drvo, sintetičkih vlakana i tkanine, pri izradi fotografskih filmova.

Sirćetna kiselina kao rastvarač

Korisiti se i kao rastvarač u različitim industrijskim procesima. Rastvara: neorganske soli, šećere, ulja, elemente kao što su sumpor i jod. Lako se meša sa vodom, hloroformom i heksanom.

Sirćetna kiselina u industriji hrane

U industriji hrane služi kao aditiv E260 - kao regulator kiselosti, konzervans i pojačivač ukusa.

Fizičko-hemijske osobine sirćetne kiseline

Sirćetnu kiselinu nudimo u dva kvaliteta: tehnički - TG (technical grade) i prehrambeni - FG (food grade).

 

Hemijska formula:

C2H4 O2

Izgled:

Sirćetna kiselina je bezbojno, tečno jedinjenje, ima karakterističan kiseli ukus i neprijatan miris nalik sirćetu.

Sistemski naziv:

Etanska kiselina

YUPAC naziv:

Acetatna kiselina

Drugi nazivi:

 

Molekulska masa:

60,05 g/mol

Tačka topljenja:

 

Tačka ključanja:

118 °C 

Tačka mržnjenja:

 

CAS broj:

64-19-7

EC broj:

200-580-7 

Relativna gustina:

1,049 g cm3

pH vrednost:

 

Rastvorljivost:

voda, alkohol, etar, ugljen-tetrahlorid

MDL broj:

MFCD00036152

 

Sirćetna kiselina je slaba organska, karboksilna kiselina. Veoma razblaženi rastvor je sirće, bezvodni oblik je glacijalna sirćetna kiselina, a soli su acetati. Važan je hemijski reagens i ima široku primenu u industriji.

 

 

 

 

 

 

 

Bezbednost prilikom rukovanja sirćetnom kiselinom i skladištenje sirćetne kiseline

MSDS, sirćetna kiselina 80%

Koroziv R34 (Annex III of European Union Directive 67/548/EEC)

Koncentrovana sirćetna kiselina može da ošteti kožu, opekotine i plikovi mogu da se pojave posle nekoliko časova od kontakta sa kiselinom. Duga izloženost (8 časova) parama sirćetne kiseline može da izazove iritacije očiju, nosa i grla, ređe oštećenja pluća, očiju i kože.

Skladištenje sirćetne kiseline

Sirćetna kiselina se čuva u odobrenoj zoni daleko od izvora toplote. Ne sme biti blizu nekompatibilnim materijalima kao što su oksidujući i redukujući agensi, metali, kiseline i baze. Skladišti se u ohlađenoj zoni sa ventilacijom u odgovarajućem, zapečaćenom pakovanju.

Pakovanje

Industria.rs nudi 80% rastvor sirćetne kiseline u plastičnim bocama i kanisterima - prodajemo je u pakovanjima od 1 litar, 1x2 litra, 1x4 litra, 5 litara i 10 litara

Preporučeni proizvodi