Silikonska emulzija Siloksan E

Silikonska emulzija Siloksan E
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
E

Silikonska emulzija Siloksan E

Cena od 990,00 din. 825,00 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Silikonske emulzije Siloksan E1 su mlečno bele tečnosti rastvorljive u vodi. Proizvode se u paleti od E1 ("manje masne") do E3 ("više masne") i sa različitim sadržajem aktivne materije od 35% do 70%.
Koriste se kao sredstvo za odvajanje kalupa u gumarskoj industriji, industriji plastike i livačkoj industriji.

Hemijski naziv:

Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i aditivi.

Izgled:

Silikonske emulzije Siloksan E su mlečno bele boje, bez mirisa.

Fizičko - hemijske karakteristike:

Sadržaj aktivne materije: 10%; pH: 6-7; Jonski karakter: nejogeni; Rastvorljivost: potpuno mešljiv u vodi.

Stabinosti i reaktivnost:

Siloksan E je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti se najduže 6 meseci.

Udeo silikonskog ulja: 35% - 70%

Silikonske emulzije Siloksan E su veoma zastupljene u hemijskoj, gumarskoj, tekstilnoj i industriji plastike. Široku primenu imaju kao podmazno i klizno sredstvo.

Koriste se i kao sredstvo za odvajanje kalupa. Kalup na koji se nanosi silikonska emulzija mora se dobro očistiti. Pogodnu koncentracija određuje sam korisnik, a zavisi od metode nanošenja i oblika obrađivane površine. Razblažena emulzija ostaje stabilna 8 sati, a prilikom upotrebe potrebno je blago mešanje.

Kao omekšivač koristi se u proizvodnji čarapa i tekstila. Ima odlične karakteristike kao sredstvo za impregnaciju, stvarajući vodonepropustljiv sloj na materijalu.

tds Silikonska emulzija Siloksan E (srp)

tds Silikonska emulzija Siloksan E (eng)

tds Silikonska emulzija Siloksan E (rus)

Pri rukovanju ne jesti,piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se pravilno koristi proizvod nisu potrebne posebne mere opreza.

msds Silikonska emulzija Siloksan E

 

Maksimalno vreme skladištenja 6 meseci.

Preporučeni proizvodi