Silikonska pasta SILOKSAN P

Silikonska pasta - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
P

Silikonska pasta Siloksan P

Cena od 8.260,00 din. 6.883,33 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Silikonske paste Siloksan P su homogene dvokomponentne smeše silikonskog ulja i punioca. Imaju niz izvanrednih osobina:

 • stabilnost u širokom opsegu temperatura;
 • hidrofobnost;
 • otpornost prema vatri;
 • netoksičnost.

Proizvode su u dve varijante u zavisnosti od penetracionog broja: P1 (tvrđa) i P2 (mekša).

TDS, silikonska pasta SILOKSAN P

TDS, silikonska pasta SILIKONSKA PASTA (eng)

Udeo silikonskog ulja je veći od 70 %.

Napravljena je po recepturi naših vrsnih tehnologa, bazirana na silikonskom ulju najvišeg kvaliteta.


Izdvaja je:

 • Stabilnost u širokom opsegu temperatura;
 • Mala promenljivost karakteristika;
 • Hidrofobnost, antiadhezivnost i nekompatibilnost sa organskim materijama;
 • Dobra otpornost prema vatri;
 • Netoksičnost i fiziološka neaktiivnost.

 

Hemijski naziv:

Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) i punioci.

Izgled:

Silikonska pasta Siloksan P je čvstog agregatnog stanja i bez mirisa.

Fizičko-hemijske karakteristike:

Izgled: sivo-prozirna; Gustina: 1050 kg/m3; Rastvorljivost: potpuno mešljiv u organskim rastvaračima; Penetracioni broj: 370-420 mm/10; Dielektrična konstanta: 2,9-3,1.

Stabinosti i reaktivnost:

Silikonska pasta P1 je stabilno sredstvo bez poznatih opasnih reakcija. Posle dugog stajanja pre upotrebe promešati.

Silokonske paste - Siloksan P - su veoma zastupljene:

 • u elektronici, elektrotehnici i hemijskoj industriji;
 • kao podmazno i klizno sredstvo.
 • sprečava puzajuće struje na električnim izolatorima;
 • odvajanje od modela pri preradi plastičnih materija;
 • zaptivanje posuđa;

impregniranje azbestnih zaptivača protiv slepljivanja na spoju

 

Silikonske paste su ujedno i termalne paste.

 

 

MSDS, silikonska pasta SILOKSAN P

Pri rukovanju ne jesti, piti ili pušiti. Brinuti o ličnoj higijeni. Kada se Silikonska pasta Siloksan P pravilno koristi nisu potrebne posebne mere opreza.

Vreme skladištenja je neograničeno.

Preporučeni proizvodi